a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


repeating of dreams

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 8:42 pm
August 8, 2008
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,597 ຄັ້ງ

ກ່ອນຫນ້ານີ້ເຄີຍຂຽນກ່ຽວກັບເລື່ອງປ່າ ນ້ຳຕົກ ແລະການບວດ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງການຝັນຊ້ຳ ໆ ກັນ ແລະໄດ້ລົງທ້າຍວ່າຈະລອງທົດສອບບາງຢ່າງເບິ່ງ ວ່າມັນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຫຍັງ ແຕ່ອະນິດຈາ ສັນຍາບໍ່ທ່ຽງ ພັດວ່າ ລືມຊ້ຳ ແຕ່ກໍ່ມີເຫດບັງເອີນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄົ້ນພົບບາງຢ່າງໃຫມ່ ໆ ຂຶ້ນຕື່ມ

ເຫດແມ່ນຊ່ວງນີ້ມີອາການເປັນໄຂ້ ເຈັບຫົວ ກໍ່ເລີຍນອນຕອນກາງເວັນ ແລະປະກົດວ່າ ໄດ້ຝັນເຖິງເລື່ອງທີ່ເຄີຍຝັນມາກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຄີຍຄິດຮອດມັນເລີຍ (ຝັນແລ້ວລືມ) ແຕ່ພໍມາຝັນຮອດເລື່ອງທີ່ເຄີຍຝັນມາກ່ອນ ກໍ່ຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ເຮົາເຄີຍຝັນເລື່ອງນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ ເຊິ່ງກໍ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ ໓ ທາງຄື:

໑. ເປັນການຝັນຊ້ຳໂດຍບໍ່ມີມູນເຫດ
໒. ເດຈາວູໃນຝັນ
໓. ມີແຮງກົດດັນໃນສ່ວນເລິກທີ່ສຸດຂອງຈິດໃຈ

ກໍລະນີທຳອິດນັ້ນ ກໍ່ແປກດີ ທີ່ມັນຝັນຊ້ຳໄດ້ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດລ່ວງຫນ້າມາກ່ອນ ແຕ່ກໍ່ມີປັດໃຈແວດລ້ອມເສີມກັນຢູ່ ຄືຂໍ້ ໓ ເພາະວ່າກ່ອນຫນ້ານີ້ຕັ້ງໃຈວ່າ ຈະທົດສອບວ່າຈະຝັນໃນສິ່ງທີ່ເຄີຍຝັນມາກ່ອນບໍ່ ນີ້ກໍ່ອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ກົດດັນຢູ່ເລິກ ໆ ກໍ່ເປັນໄດ້ ສ່ວນຂໍ້ ໒ ທີ່ວ່າ ເປັນເດຈາວູໃນຄວາມຝັນນັ້ນ ກໍ່ມີສ່ວນວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ສະຫລຸບລວມຄວາມແລ້ວ ກໍ່ຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າ ການເກີດຊ້ຳຂອງຄວາມຝັນນັ້ນ ມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງແທ້ ຄົງຕ້ອງຊອກຫາເອກກະສານອ້າງອີງເພີ່ມເຕີມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກວ່ານີ້

Tags: , , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard