a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ເບຍແຊບ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 12:04 pm
March 21, 2011
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,381 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນກ່ອນຝັນວ່າໄດ້ກິນເບຍ ມັນຊ່າງແຊບ ລົດຊາດກົມກ່ອມ ບໍ່ຂົມປາກ ນັ່ງຄຶດຢູ່ວ່າ ເປັນຫຍັງນໍ້ ທຳມະດາເບຍມັນຕ້ອງຂົມ ແຕ່ມື້ນີ້ຄືມາແຊບນົວດີແທ້

ຈົນຮອດເຊົ້າມາຕື່ນຂຶ້ນ ຈຶ່ງພົບວ່າ ມື້ຄືນກິນເບຍໃນຝັນ!

Tags: ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard